Skansen Östersjöportalen

Skansen och stiftelsen BalticSea2020 ska i samarbete med lantbruksuniversitetet (SLU) och Stockholms universitet skapa ett nytt pedagogiskt centrum. Här ska skolklasser och Skansens övriga gäster kunna uppleva Östersjöns miljö under ytan. Stora akvarier med fiskar och växter som finns i Östersjön kommer att finnas i byggnadens tre akvarier med olika teman. Idén är också att besökaren ska kunna upptäcka okända sidor av Östersjön i utställningar och laboratorier. Projektet strävar efter att ge ökad kännedom kring hur de 90 miljoner människor som bor i Östersjöregionen kan vara delaktiga i att skapa förutsättningar för ett renare innanhav.

Topia tog i samarbete med KAWA arkitektur fram ett program för byggnaden och dess omgivningar. Mycket fokus låg på att utveckla idéer för Östersjöportalens struktur för att på bästa sätt kombinera fakta och forskning på ett inspirerande och lekfullt sätt.

 

Beställare: Skansen, SH-bygg
Team: Martha Hedin, Allan Habekost-Jensen, Marion Porte, Katja Andersson Teleman
Uppdrag: 2014-2017 Programhandling till bygghandling