Idrottshall Rotebro, Kv Ritsalen 3

Rotebro har fått en ny idrottshall (White arkitekter) och Topia har gjort gestaltningen av entréytan och aktivitetsytan runt omkring. Idrottshallen ligger i direkt anslutning till bland annat Mikaelskolan och tanken är att hallen ska kunna nyttjas både till skolidrott samt till lagidrott kvällstid och helger.

Framför hallen finns ett stort trädäck med möblemang för solbad, vila och samling. På hallens västra sida finns en aktivitetsyta med basket, klättervägg, bollsport, skate, löpband mm. En integrerad trappa tar upp höjdskillnaden och fungerar som skate, parcour och sittyta. Åsnestig av asfalt och corten, sittmur och ramp anordnas med ett motiv av förskjutna band. Detta ger platsen en dynamisk karaktär som nattetid förstärks av infällt ljus i betongmurarna.

Aktivitetsytan sträcker sig söderut ner i parken och är också gestaltad av Topia. Planteringsytor av perenner binder ihop både delar.

Beställare: Sollentuna kommun
Team: Håkan Johnsson, Jenny Forslund, Allan Habekost-Jensen
Uppdrag: 2013-2015 programhandling till bygghandling