Platengymnasiet

Topia landskapsarkitekter har tillsammans med konstnärinnan Backa Karin Ivarsdotter gestaltat två gårdsmiljöer i platengymnasiet. Utformningen är resultatet av ett nära samarbete mellan konstnär och landskapsarkitekt som resulterat i en gestaltning av gårdsmiljön som helhet, där varken konsten eller landskapsarkitekten kan urskiljas som enskilda objekt. Processer inbegriper också samarbete med elevkåren lärarkollegiet och statens konstråd.

Beställare: Statens konstråd
Team: Håkan Johnsson
Uppdrag: 2006