Park Rotebro, Kv Ritsalen 3

Den nya stadsdelparken i Rotebro, Sollentuna byggs under hösten 2015. Topia har gestaltat parken tillsammans med entréytan till Rotebros nya idrottshall och den intilliggande aktivitetsytan.

Den övergripande gestaltningen och det starka formspråket ska ge området en samlad stark identitet. Speciellt fokus har legat på att utforma flexibla ytor som tillgodoser olika gruppers behov och att skapa en samlande men öppen park. De bärande elementen är de låga betongmurarna och växtligheten som binder ihop parken och idrottshallen till en helhet. Murerna fungerar som sittbänkar och ger samtidigt möjlighet för spontanlek, skate m.m.

Se även: Idrottshall Rotebro, Kv Ritsalen 3.

Beställare: Sollentuna kommun
Team: Håkan Johnsson, Jenny Forslund, Allan Habekost-Jensen
Uppdrag: 2013-2015 programhandling till bygghandling