Nya Skälbyskolan

I Sollentuna byggdes Skälbyskolan om på en kulle intill en skogslänt. Den nya skälbyskolan, ritad av Max arkitekter, rymmer 240 barn (f-3) och en förskola med 60 barn. Höjdskillnaden tas till vara för att skapa en spännande lekmiljö.
Gården är uppdelad i en skolgård för F-3 öster om byggnaden och en förskolegård i nordväst. Den har tre olika karaktärer: grässlänten, platån och bergknallen med naturskog. I grässlänten slingrar sig en gångväg som leder till lekytor med gunga, rutschkana och klätterlek. Huvudentrén på första våningen nås också med trappor. Platån består av en asfaltyta med stora sittmöbler, studsmattor och en hängkarusell. Intill byggnaden finns det också plats för lugna aktiviteter. Regnvattnet förflyttas synligt på tomten i öppna ränndalar. På förskolegården finns det sandlåda, gunglek och balanslek samt bra koppling till skogen intill.
Som helhet utgör det en flexibel och tålig miljö med möjligheter till en mängd olika aktiviteter och möten mellan olika åldersgrupper, även på kvällar och helger.

Beställare: Sollentuna kommun
Team: Håkan Johnsson, Elisabeth Rågdal, Marion Porte. Oskar Rendel
Uppdrag: 2013-2016: Programhandling till bygghandling