Skogås gångtunnlar

Topia landskapsarkitekter arbetade under 2014-2015 med trygghetsförbättrande arbete av två gångtunnlar mellan Skogås och Trångsund i Huddinge kommun. Topia landskapsarkitekter tog i samarbete med Kempe ljusdesign fram en ny utformning av tunnlarna utifrån designdialog med barn och unga från området. Tillsammans med barngruppen har teamet gått från analys till färdigt resultat i en serie av workshopar med modellbygge, ljustest och målning på schemat. Barnen har delat med sig av sina erfarenheter från platsen men har även bidragit med inspiration och idéer till slutgiltig design. Kommunen har med målsättningen att skapa en tryggare plats samtidigt velat uppmuntra barns delaktighet och möjlighet att påverka sin närmiljö.

Det lekfulla formspråket med inspiration från workshoparna blev ett verktyg i arbetet att ifrågasätta invanda mönster kring hur gångtunneln som stadsrum ska se ut. Markmönstret i blå nyanser hjälper även till att förlänga platsen och ska motverka känslan av att ”gå ner” i tunneln, platsen blir istället en del av ett längre lekfullt stråk. Mönstret återkommer på tunnlarnas entrévingar som målades tillsammans med barngruppen. Belysning i blågröna ”norrskens-toner” lyser upp väggar, golv och tak och förstärks av en ljusgrå bakgrund som skapar en luftigare, ljusare känsla.

Beställare: Huddinge kommun
Team: Martha Hedin, Katja Andersson Teleman, Linus Fredriksson, Marion Porte
Uppdrag: 2014-2015 totalåtagande från workshop till genomförande