Svepande plantering

Topia landskapsarkitekter har inom projektet ”Hållbara Hökarängen” anlagt en lång svepande perennplantering som möter dem som promenerar till Hökarängen centrum norrifrån.

(Hållbara Hökarängen är ett projekt inom Stockholmshem för att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Hökarängen).

 

Beställare: Stockholmshem AB
Team: Rein Matson, Rebecca Deutsch, Jenny Forslund
Uppdrag: 2011-2012: programhandling till bygghandling