Stora Ursvik

Topia har arbetat i flera etapper med en gemensam gestaltning av olika friytor i den nya stadsdelen Ursvik med betoning på kopplingarna dem emellan. Projektet Stora Ursviks holme tar vara på den ursprungliga kvaliteten av den befintliga tallskogen i en kuperad terräng. Specialritade sittmöbler och kojor placeras mellan träden på den högsta delen av kullen. Detta område används mycket av barnen från närliggande förskolor och flanörer. Sittmöblernas sidor och kojornas insidor bildar konstrast mot omgivningen och ger en lekfull karaktär. Lite längre ner löper en ny stig som förlängs av gallertrappor för att nå gatunivån. Denna konstruktion minskar byggets påverkan på det befintliga samt ger ett luftigt intryck. På stigen målas växtsortsnamn samt orangea motiv av origami som påminner om sittmöblerna. Skyltar med information om platsens geologi inramar sittmöbler längs vägen vilket också berikar upplevelsen.

Beställare: Stora Ursviks KB
Team: Håkan Johnsson, Fredrik Hast, Nancy Sarraf
Uppdrag: 2012 förstudie till bygghandling