Södergarnsparken

En bortglömd lekplats har upprustats och fått nytt liv. Södergarnsparken ligger i ett radhusområde i början av ett större grönstråk med fotbollsplan, ängar, fruktlundar och skogsmark. Lekparken har utformats som en liten by med inspiration från platsens historia där små hus, djur, balans- och klätterlek ger förutsättningar för fantasi- och dynamisk lek. Platsen har öppnats upp mot omgivningen och återigen blivit en mötespunkt för människor i alla åldrar.

 

 

Beställare: Lindigö kommun
Team: Martha Hedin, Oskar Rendel, Hanna Chatti
Uppdrag: 2013-2014: programhandling till bygghandling