Idéprojekt esplanaderna

Idéprojektet genomfördes för att undersöka och belysa bristen på barns tillgång och rörelsefrihet i staden. Fokus för detta idéprojekt blev Stockholms esplanader, med Vallhallavägen som exempel.

Trafikens framkomlighet har präglat stadsplaneringen det senaste århundradet och privatbilismen har tagit stora delar av staden i anspråk. Följderna har bland annat blivit att barns rörelsefrihet har minskat. Vi föreslår därför att skapa en stor, sammanhängande yta utan trafik genom att göra om norra delen av Valhallavägen till en offentlig plats.

Genom vårt förslag kan esplanaden bli en plats för möten och fysisk aktivitet. Det är en av många förändringar som behövs för att göra staden till en plats där barn och vuxnas fria rörlighet är i fokus. Ett sätt att närma sig visionen om den genuina promenadstaden. En stad där det levande, lekande barnet i oss alla får ta plats. En uthållig, resilient stadsplanering med människan i centrum.

 

Beställare: Topia, internt idéprojekt
Team: Martha Hedin, Katja Andersson Teleman, Carl von Oelreich, Marion Porte, Malin Söderström
Uppdrag: 2017, idéprojekt