Älghägnet, Skansen

Topia har hjälpt Skansen med utredningar och utveckling av deras nya älg-anläggning, i tätt samarbete med Skansens medarbetare. Målet var att skapa ett rymligare hägn, som samtidigt förbättrar upplevelsen för publiken, och förhållanden för älgarna. Där har varit stor fokus på att göra ett modernt, funktionellt hägn, med estetisk respekt för omgivningen och det kulturhistoriska sammanhanget. Topia har dessutom ritat två nya publikplatser till älg-anläggningen som ska bidra till förbättrat utsyn, tillgänglighet och information. Dessa publikplatser började uppföras under hösten 2015.

Beställare: Skansen
Team: Allan Habekost Jensen, Fredrik Hast
Uppdrag: 2012-2015 utredning till förfrågningsunderlag