Albyparken

Uppdraget omfattar programarbete och projektering för upprustning av en stadsdelspark i Alby. Parken och dess lekutrustning var nersliten och gångstråket bestod av leriga stigar. Platsen har uppfattats som otrygg att röra sig igenom, speciellt mörka vinterkvällar på grund av avskärmande vegetation och otillräcklig belysning. Tillsammans med Botkyrka kommun, ljusdesigner företaget Olsson & Linder och en testpanel bestående av unga tjejer från området har Topia deltagit i en belysnings-workshop med trygghet i fokus. Bidrag från Boverket för just trygghetskapande ändamål gör att belysningsidéerna blir verklighet. Den nya Albyparken ska vara en park för alla med lekytor som lockar barn och ungdomar i olika åldrar. Innehållet består av generösa delvis modellerade gräsytor, en mångsidig vattenlek, ett högrest klätternät, gungor i många varianter, klättertorn med rutsch och en typologi av en ny typ av lekhus ritade arkitekter Katarina Wahlberg, KAWA arkitekter. Gångvägsstrukturen och stråket har bearbetas och dimensionerats för att bättre klara flödet. Konstnärlig bearbetning kommer att genomföras av en konstnär och en grupp ungdomar i form av ett solur.

Beställare: Botkyrka kommun
Team: Rein Matson, Elisabeth Rågdahl
Uppdrag: 2007-2010 programhandling till bygghandling