Åkeshovs Arboretum

Topia tog 2015 fram ett gestaltningsförslag för Åkeshovs arboretum i Bromma. Arboretet anlades under kulturhuvudstadsåret 1998. Platsen är idag sliten och har ingen tydlig funktion. I förslaget får Åkeshovs Arboretum en ny roll som pedagogisk mötesplats och entré till Judarskogens naturreservat. Platsen ska fungera som en park för allmänheten, men även som uteklassrum för barn i grundskoleåldern. Upprustningen bör ske med fokus på att skapa en rikare mer mångfunktionell upplevelse. Idén var att kombinera en vetenskaplig och poetisk presentation av träden.

För att skapa en mer varierad plats och förutsättningar till studier, delas arboretet in i flera partier med olika ljusförhållanden, växtsortiment och markmaterial. Ett nytt gångstråk går genom arboretet och vidare in i Judarskogens naturreservat. Ett tongivande estetiskt grepp blir långa corténstålselement som löper i tvärgående riktning genom arboretet, och delar upp platsen i flera band. Elementen bildar gränser mellan björksalen, lövpartiet, samlingsplatsen och barrskogen. De strikta ramarna som corténlinjerna skapar bryts av med den slingrande stenmjölsgången och brokigheten i växtmaterialet.

Beställare: Bromma stadsdelsförvaltning
Team: Martha Hedin, Katja Andersson Teleman, Carl von Oelreich
Uppdrag: 2015 programhandling