Villa Karlsro

I stadsdelen Runby, ett stenkast från pendeltågsstationen men omgivet av skog och fornlämningar ligger Villa Karlsro. Sekelskiftesvillan har rustats upp av kommunen enligt planer från Ahrbom & Partner för att ge kommunens pensionärer en samlingslokal.
Villan ligger inom projektet Väsby Entré, ett större stadsutvecklingsprojekt som innefattar ett par hundra bostäder samt en stor park invid järnvägen som Villa Karlsro blir en del av.
I samråd med PRO tog Topia fram ett förslag på utformning av trädgården. Utgångspunkten var att med enkla medel framhäva byggnaden och skapa flexibla umgänges- och aktivitetsytor. En viktig punkt pensionärsföreningen lade fram var möjligheter till boulespel. Under sommarhalvåret spelas i trädgården boule fyra dagar i veckan.
Växtmaterialet ramar in stenmjöls- och gräsytorna och här återfinns robusta perenner som i form och materialval utgår från sekelskiftets trädgårdsideal men uppdaterat för vår tid. En marktegelyta i skuggan av ett äldre äppelträd ger möjlighet till umgänge och gemensamma grillkvällar.
Äppelträd som varit i tillräckligt gott skick har sparats och bidrar med karaktär och ett viktigt tidslager. Byggnaden kantas av storblommig häggmispel.

Beställare: Upplands Väsby
Team: Jenny Forslund, Erik Hansén
Uppdrag: 2017: Förfrågningsunderlag