Gården på Brf Måttbandet

Gården på Brf måttbandet på Södermalm är färdigbyggd. Topia har tagit fram förfrågningsunderlag för varsam renovering av den kuperade bostadsgården. De boende har fått nya platser för gemenskap med bla specialritade detaljer iform av sittgradänger i trä, grillplatser och spaljéer. Markmaterial har återanvänts i stor utsträckning. Gården har fått nytt växtmaterial och nya lekytor med vattenlek och pilkoja.

Beställare: Brf Måttbandet
Team: Anna Bergenstrand, Malin Söderström, Erik Wildheim
Uppdrag: 2017-2018: skiss till förfrågnings underlag