Fredriksdal 1

Fredriksdal är ett stort kvarter som ligger i Hammarby sjöstad. Topia Landskapsarkitekter har arbetat med gårdsmiljöer dels som underlag för detaljplan och kvalitetsprogram, liksom projektering av bygghandlingar. Gård 1 ligger mellan ett bågformat hus och fyra punkthus.
Båghuset utgör en tydlig gräns mellan Fredriksdal och omkringliggande trafikmiljöer. Byggnaden skapar ett lugnt och tyst gårdsrum och skyddar bostäderna mot partiklar och buller.
En glasad portik delar upp byggnaden och ger solljus och genomsikt till gården. Bostadsgårdens nivå är lägre relativt Hammarby Allé vid glasportiken, nås vid entré genom denna via trappa, likaså via trappa ned till kaj vid Hammarby sjö.
Bostadsgården mellan det bågformade huset och punkthusen utformas som ett mjukt skulpterat landskap med en rik och varierad grönska. Känslan av att vara nära vattnet förmedlas genom pilträdens hängande grenar och svajande höga gräs. Gården ska utgöra en grön oas med träd, blommande buskar och perenner, prydnadsgräs och böljande klippta gräsytor.
Rumsligheten byggs upp kring ett öppet parkrum i gårdens mitt. Hela gården ges en enhetlig gestaltning och en sammanhängande karaktär med en gestaltad ljussättning där främst växtlighet belyses.

Beställare: Skanska Sverige AB
Team: Håkan Johnsson, Oskar Rendel, Jenny Elgstrand, Fredrik Hast, Allan Habekost Jensen
Uppdrag: 2011-2017 programhandling till bygghandling