Om oss

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23

Vi gestaltar sociala ekosystem

Landskapsarkitektur är vårt ämne och vi drivs av övertygelsen att våra kunskaper har en betydelsefull roll i det moderna samhällsbygget. Utgångspunkten för vårt arbete är att generera värde för kunden och samhället.

Vi kombinerar design- och formgivningskompetens med tekniska, ekologiska och sociala kunskaper där ekonomiska och praktiska aspekter är en del av vår strategi.

Vi arbetar i alla skalor: alltifrån trädgårdsdesign och markprojektering till översiktlig planering och stadsutveckling. Men också i olika skeden som landskapsanalys och inventeringar, idéskisser, utveckling av planprogram, likväl som bygghandlingsprojektering och skötselplaner.

Våra projekt kännetecknas av inspirerande och framåtblickande design, socialt fokus, samt stor medvetenhet om ekosystemtjänster och anläggningsekonomi. Vi står för en idédriven landskapsarkitektur som vilar på kritiska program- och platsanalyser.

Affärsidé och vision

Vi vill vara ledande landskapsarkitekter i Mälardalsregionen och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vår organisation ska vara en arena för kunskapsutveckling inom ämnesområdet landskapsarkitektur.

Vi erbjuder kvalificerade landskapsarkitekttjänster på konsultbasis till offentlig förvaltning och privata fastighetsbolag.

Med utgångspunkt i vår profession vill vi bidra till att våra kunder förverkligar sin affärsidé, eller till att våra offentliga kunder på bästa sätt fullföljer sitt samhällsuppdrag.

Organisation

Topia landskapsarkitekter har idag 15 medarbetare.

Samtliga medarbetare är landskapsarkitekter som genom sin utbildning tillägnat sig en bred kunskapsbas inom bland annat formgivning och gestaltning, växtkännedom, marklära, projektering, ekologi, miljöanpassat byggande och stadsplanering.

I ledningen finns Martha Hedin, Håkan Johnsson och Jenny Forslund.

Bilderna är från våra studieresor i Wien, New York, Budapest, Bilbao, Zurich…