Bockhornsparken, integrerad lek i naturmark

Gestaltningen av Bockhornsparken i Linköping tar vara på platsens naturliga förutsättningar.