Stora torget i Motala

Topias förslag Sjöstadens gröna sluss vann första pris i tävlingen om den nya utformningen av Stora torget i Motala.

Juryns motivering: ”Torget har fått en elegant komposition som vittnar en stor inlevelse i platsens förutsättningar och historia. Förslaget är mycket väl genomarbetat från den stora skalan ner i minsta detalj. Torgets klassiska utformning kommer att stå sig väl över tid tack vare hög kvalitet i både design och material”.

Motala torg har en snart 200-årig historia. Platsen har flera gånger förändrats i symbios med sin samtid men statyn över Baltzar von Platen utgör en konstant på torget. Nu ska platsen omgestaltas för att bli uthålligt mot klimat och slitage, och samtidigt erbjuda flexibla platser som välkomnar olika grupper att ta del av på lika villkor.

Torgets platsbildningar bygger på kontrasten och samspelet mellan den klassiska hårdgjorda piazzan och den gröna brynzonen. I brynzonen kan besökaren blicka ut på det öppna torget med grönska i ryggen. Där finns en variation av möbler och rumsligheter. Den flexibla piazzan skapar förutsättningar för stora evenemang, festligheter och flyttbart möblemang.

En flexibel gräsyta anläggs på den östra sidan med en inramning av planteringsytor och trädrader. I den lummiga regnträdgården på den västra sidan kantar sittplatser de cirkulära trädäcken för vistelse inbäddad i grönska. Längs regnträdgårdens informella gångstråk i trä finns kulturplatser som ”speakers circle”  och dansbanan med bluetoothhögtalare. Gräsytan och regnträdgården byggs upp med hjälp av en sittmur mot den hårdgjorda piazzan.

På norra sidan av torget finns cafémöbler i stål där besökaren i anslutning till torg och vatten kan fika, läsa en bok, eller spela spel. Med en trappa och sittmur möter brynet den hårdgjorda piazzan och Baltzar med en vattendamm. ”Solhörnet” kommer att bli en välbesökt plats soliga eftermiddagar. Samma yta spolas till isbana vintertid och integreras med festlig belysning.

Läs mer på Arkitekten och på Sveriges arkitekter.

Beställare: Motala kommun
Team: Martha Hedin, Jenny Forslund, Katja Andersson Teleman, Erik Hansén, Marion Porte
Uppdrag: 2019: 1 pris tävling