Ny förskola i Arninge

År 2013 ritade Topia en ny förskolegård i Arninge med flera typer av lekmiljöer. Intill byggnaden är karaktären hårdgjord och urban. Där finns sandlek och utrymme för cykling och bollspel. En vattenfåra och planteringsyta samlar upp gårdens dagvatten och ramar in lekytorna. Längre ut på gården löper en gångstig igenom platsens vildare delar med tallplanteringar och odlingsytor. Lekhus, staket och sandlåda specialritades för platsen med organowood-trä.

Beställare: Täby kommun
Team: Håkan Johnson, Rebecca Deutsch, Viktor Nilsson
Uppdrag: 2013 programhandling till bygghandling