Strandskogen i Arninge-Ullna

Projektet är en del av den nya stadsdelen i nordvästra Arninge-Ullna i Täby Kommun. Strandskogen är en av tre parker som Topia har gestaltat i stadsdelen.

I Strandskogen förstärks alsumpskogens karaktär genom tillägg som följer befintlig vegetation. Strandkanten tillgängliggörs för fotgängare med spänger, med jämna mellanrum finns små bryggplatser med sittmöjligheter. Strandskogen utsmyckas med skyltar i cortenstål där haikudikter författade av Tomas Tranströmer stansats ut. Nattetid lyses skyltarna upp inifrån. På rör i cortenstål finns information om fauna och flora på platsen.

De gula insatserna av stålgaller i bryggan ljusar punktvist upp den fuktiga skogen och gjorde konstruktionen av vinklarna lättare att utföra.

Beställare: Täby kommun
Team: Martha Hedin, Håkan Johnsson, Allan Habekost Jensen, Elisabeth Rågdahl, Nancy Sarraf, Katja Andersson Teleman
Uppdrag: 2011-2013 programhandling till bygghandling