Ställverket

Huddinge Sjukhus har fått ett nytt ställverk som Aperto arkitekter har ritat. Topia har gjort gestaltningen för takterrassen och slänten intill. Patienter och personal kan utnyttja uteplatsen som ansluter till en tillgänglig befintlig entré. Överskottsvärme som släpps ut från den tekniska byggnaden värmer upp två skulpturala betongbänkar, vilket ökar användningen året runt. Bänkarna utfördes av konstnären Christer Sundström. Växtligheten på terrassen skapar en liten frodig trädgård som också är fin att betrakta genom sjukhusfönstren ovanifrån. Härifrån kan man också läsa orden ”lite värme” som är ingraverat i bänkarna. På kvällstid är belysningen bakom ställverkets gröna plåtfasad effektfull och behaglig. Pollarbelysningen på takterrassen bidrar till en trygg och lugn stämning.

Beställare: Locum
Team: Martha Hedin, Fredrik Schönfeldt, Marion Porte
Uppdrag: 2013-2014 skiss till bygghandling