Stallbacken Edsberg

Stallbacken är belägen vid Edsvikens norra strand med en storslagen utsikt. De gamla stall- och ladugårdsbyggnaderna som finns på platsen tillhörde ursprungligen Edsbergs slott, ett stenkast bort. Idag har lokalerna blivit en konsthall. Topia fick här i uppdrag av Sollentuna kommun att skapa en plats som var unik för norra Stockholmsregionen.

Platsens utformning tar utgångspunkt i existerande kvaliteter med gårdskaraktären och utsikten som bärande tema. Höjdläget tas till vara, en scen sträcker sig ut mot vattnet så att framträdandena utspelas med viken som fond. Platsen blir en förlängning till konsthallen som kan använda parken till utställningar och vernissager. Målet var att skapa ett utflyktsmål, en plats för picknick, lek, fysisk aktivitet, konst och evenemang, som samtidigt kunde fungera som ett landmärke för Edsviken.

Scenen omges av sittrappor med en nedsänkt intilliggande passage. Detta möjliggör både att sitta längs ner med ostörd utsikt och att sänka räcket vilket i sin tur frigör utsikten när man sitter längre bort. Ljusboxen utvecklades i samarbete med möbelföretaget Nola. De integreras i sittgradänger av massivt trä av ger ett levande intryck på natten utan att blända besökaren.

Beställare: Sollentuna kommun
Team: Håkan Johnsson, Allan Habekost Jensen, Elisabeth Rågdahl, Oskar Rendel, Rebecca Deutsch
Uppdrag: 2012-2014 programhandling till bygghandling