Röllingbyparken

I bostadsområdet Röllingby/Hantverksvägen i Åkersberga, planeras en ny aktivitetspark som ska vara en attraktiv mötesplats för alla men med fokus på ungdomar. Genom skola och ungdomsråd har kommunen genomfört olika medborgardialoger där man har fångat upp behov och önskemål som invånarna har avseende parker och aktivitetsytor.

Den idag plana marken modelleras med en upphöjd bullerdämpande kulle mot norr med en slinga som ramar in ett rum för skateboard, kick-bike och cykel med utmaningar på olika nivåer. Platsen delas in i olika rumsformationer med markmaterial såsom konstgräs, asfalt, grus med olika aktivitetsutrustning som främjar rörelse såsom boulder rocks, studsmatta, basket, padeltennis och utegym men även öppna ytor för dans och gymnastik. Här finns målade asfaltytor som i en lekfull slinga uppmuntrar till rörelse. En centralt placerad scen för häng och uppträdanden kombinerat med ett tak som väderskydd, en perennplantering samt grillplats med sittgrupper, bildar hjärtat i anläggningen.

Skogen och grönskan från omgivningen dras in i parken i form utav nya trädplanteringar, marktäckare och regnträdgårdar.  De estetiska kvaliteterna kombineras med funktionella dagvattenlösningar. Den befintliga vegetationen och de nyanlagda tilltalande planteringarna binder ihop och ramar in platsen.

En effektfull belysning skapar dynamik, mysfaktor och en välkomnande känsla även under det mörkare halvåret.

Beställare: Österåkers kommun
Team: My Ekman, Allan Habekost Jensen, Oskar Rendel, Martha Hedin
Uppdrag: skiss till bygghandling