Nisses park

Topia landskapsarkitekter har ritat lek- och sittytor i Nisses park i Hökarängen centrum. Det moderna Hökarängen växte fram som en planerad förort på 1940-talet och bebyggelsen domineras idag av bostadsområden byggda 1946-1954. Vi har här tagit fasta på volträcket som var ett vanligt inslag i den tidens lekmiljöer. H för Hållbara Hökarängen.

(Hållbara Hökarängen är ett projekt inom Stockholmshem för att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Hökarängen).

 

Beställare: Stockholmshem AB
Team: Rein Matson, Rebecca Deutsch
Uppdrag: 2011