Killingedammen

2015 tog Topia fram ett gestaltingsprogram för Killingedammen i Lidingö. Visionen för Killingedammen och Killingeskogen är att den skall fungera som ett naturrum i miniatyr där besökare informeras kring hur denna typ av närmiljö bidrar till en ekolgiskt hållbar stadsmiljö.
Tre distinkta nya platser som representerar olika biotoper/typområden inom området (dagvattendamm, stranden och träsket) lyfts fram och tillgängliggörs med hjälp av bryggor och spänger i trä. Dessa konstruktioner vägleder besökaren till olika informationspunkter samt bidrar till att göra Killingedammen till en identitetsstark plats. Strandkanten berikas med växtliv som utöver att bidra till en mer estetiskt tilltalande damm främjar en ökning i både flora och fauna i dammen. Strandlinjen fylls med en artrik och varierande plantering av perenner, pluggplantor och växtmattor och strandkanten tillgängliggörs med bryggor och sittmöbler för att visa på den ekologiska, sociala och estetiska potentialen i dessa anläggningar.

Beställare: Lidingö stad
Team: Martha Hedin, Linus Fredriksson
Uppdrag: 2015: gestaltingsprogram