Järnvägsparken

Järnvägsparken är en av de få bevarade platserna i centrala Åkersberga som påminner om stadens historia. Parken välkomnar ortens invånare hem och visar upp Åkersberga för nyanlända besökare.

Visionen är att skapa en ståtlig finpark som visar upp Åkersbergas bästa sidor där lek och parkliv samsas med historia och lokalkultur. Besökaren kommer att kunna flanera längs med en generöst tilltagen ”boardwalk” kantad av praktfulla perennplanteringar och körsbärsträd vars fylliga blomsterprakt kommer att bli en ögonfröjd under vårblomningen.

Parken förses med ett entrétorg med utrymme för matförsäljning. Flexibla aktivitetsytor som ger möjlighet för dans, gymnastik och rörelselek. Centralt i parken skapas en fantasifull temalekplats som med snickarglädje och hantverksmässigt utförda lekobjekt visar upp Åkersbergas lokala historia. Målet är att berika Järnvägsparken med varierande vistelsevärden och skapa en upplevelserik park för alla åldrar.

Visionen är att Järnvägsparken ska bli en attraktiv och säker plats att vistas på för alla. Idag upplevs platsen av många som otrygg. Förbättringar av parkens trygghet är därför något som tagits i särskild beaktning vid parkens utveckling. Upprustningen görs med klassiska och robusta material för att säkerställa att parken kan åldras med värdighet och förbli en tillgång för Åkersbergas invånare i många år framöver.

Beställare: Österåkers kommun
Team: My Ekman, Linus Fredriksson, Håkan Johnsson
Uppdrag: 2018. Gestaltningsprogram till förfrågningsunderlag