Hagdalen

Topia Landskapsarkitekter har genomfört en upprustning och förnyelse av en park i Hagdalen i Hagsätra. Parken har fått en mängd nya, spännande uterum som riktar sig till barn i alla åldrar. Förslaget inkluderar ny utrustning för småbarnslek, gestaltad plats för basket och skateboard, nya sittplatser, samt gräsytor för lek och picknick. Den nya parken har blivit mycket uppskattad av barn och ungdom. Det som tidigare var ett nergånget och otryggt grönområde har blivit en populär mötesplats för barn och vuxna.

 

Beställare: Exploateringskontoret Stockholms stad
Team: Håkan Johnsson
Uppdrag: 2005