Fatbursbågen

Topia har tillsammans med Brf Bågen och Södermalms Stadsdelsförvaltning jobbat fram förslag för trygghetsskapande åtgärder i utemiljön kring Fatbursbågen. Projektet inleddes med en enkätundersökning där de boende i föreningen fick kommentera utemiljön. Man drog slutsatsen att ett flertal upphöjda planteringsytor med tät, uppvuxen vegetation bidrog till en otrygg upplevelse av utemiljön. Genom att sänka planteringsytorna och gallra bland vegetationen har man skapat en prydligare och öppnare plats med betydligt bättre överblick. Reaktionerna från föreningen har varit positiva.

Beställare: Brf Bågen och Södermalms stadsdelsförvaltning
Team: Håkan Johnsson, Elisabeth Rågdahl
Uppdrag: 2011