Blåkråkan

Tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning har Topia Landskapsarkitekter tagit fram ett program för upprustning och bevarande av kvartersparken Blåkråkan, som anlades intill Vanadislunden år 1930-31. Norrmalms stadsdelsförvaltning planerar att genomföra programmets föreslagna åtgärder under 2013 och 2014. I projektets inledningsskede hölls en dialog med allmänheten om den kommande upprustningen. Ett antal frågor om vad som är bra respektive dåligt och vad man borde bevara och lägga till i parken ställdes och många synpunkter kom in. I dialogen och det tidiga arbetet med programmet uppmärksammades att parken idag främst används till picknick och solbad och som en plats dit man går för en stunds vila. Den övre delen av parken nyttjas som lekyta av områdets förskolor. Flera av de inkomna synpunkterna belyser att det är viktigt att bevara Blåkråkan som en lugn, grön oas, att parken behöver annonseras bättre mot Roslagsgatan och att den övre delen mot skolan bör ordnas upp och utnyttjas bättre. Viktiga element i parken är murarna, kransen av hagtornsträd samt den öppna gräsytan, dessa är av stor betydelse och bör därmed behållas och återskapas.

Beställare: Norrmalms stadsdelsförvaltning
Team: Martha Hedin, Elisabeth Rågdahl
Uppdrag: 2012-2013