Ängsholmsparken

Ängsholmsparken är en ca 85 hektar stor park som ligger vid Rönningesjön i Täby. 2007 planerade Topia en upprutsning av parkens lekplats samt en svackdike som mögliggjorde lokalhantering av dagvatten. Förslaget omfattades också plantering av frodiga ovala perennrabatter längs den nya lågpunkten. Parken gavs en ny sammanhållande gestaltning med hjälp av en slingrande cykelstig som förbinder lek- och aktivitetsytor, öppna gräsytor, grupper av träd, små vattendrag och platser att sitta. Den nuvarande lekplatsens karaktär med olika rum behölls och förstärkades. Bland böljande buskplanteringar, varierande lekstationer och sittplatser lockas till lek och upptäcktsfärd.
Ängsholmsparken fick utmärkelsen årets stadsbyggnadsprojekt 2012.

Beställare: Täby kommun
Team: Håkan Johnsson, Nancy Sarraf, Olof Engdahl
Uppdrag: 2007-2009: Programhandling till bygghandling