Alviks strand

Sand mellan tårna, ett stenkast från tunnelbanan. Det är verkligheten i den nya strandpromenaden i Alvik. Nedanför Alviks centrum med vid utsikt över Mälaren ligger Alviks Strandpromenad. Med anledning av dagvattenproblematik och översvämningar höll platsen gradvis på att försvinna. Genom att med små tillägg rusta och höja upp den befintliga strandparken samt strandpromenaden har platsen idag fått en helt ny användning. Ett antal utblicksplatser av olika karaktär och möjlighet att erbjuda något för alla olika sorters parkbesökare oavsett om man ung eller gammal, barnfamilj på utflykt, en grupp vänner eller ensam flanör. Där promenadstråket mynnar ut i strandparken finner vi en nyanlagd stenstrand som förstärker strandlinjen och på så vis skyddar den upphöjda marken från erosion.
Prunkande planteringsytor med solitärträd, buskar och perenner samt bevarade träd återfinns genom hela parken och skapar en blomstrande fond mot den nu välbesökta parkmiljön.

Beställare: Bromma stadsdelsförvaltning
Team: Håkan Johnsson, Linus Fredriksson
Uppdrag: 2015: skiss till förfrågningsunderlag