LSS-boende Skälby

Upplands Väsby kommun har i uppdrag att skapa 23 nya platser inom gruppbostad enligt LSS. Topia har som ett led i detta varit med och tagit fram förfrågningsunderlag för en gruppbostad med sex nya platser i Skälby. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade vilket innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

I Skälby har ett enplanshus (Ahrbom & Partner arkitektkontor) placerats i en skogsglänta omgiven av högresta tallar och blockstenar. Fokus i utemiljön har legat på tillgänglighet med en ombonad känsla. Växterna bäddar in de hårdgjorda ytorna och fungerar som en övergång mellan det befintliga och det nya. Varje lägenhet har tillgång till en privat uteplats. Därifrån kan man sen ta sig vidare till den gemensamma uteplatsen där det finns gott om plats för alla att sitta. Här finns också odlingsbänkar som de boende tillsammans med personalen tar hand om.

Materialen är robusta och anspelar på den skogliga miljön runtomkring med en accentfärg i det gula som både finns i detaljer runt fönster och dörrar som i cykelställ.

Beställare: Upplands Väsby kommun
Team: Jenny Forslund, Erik Hansén
Uppdrag: 2016-2017 programhandling till bygghandling