Halstrets lekplats

Topia tog 2015-2016 fram gestaltningsförslag och förfrågningsunderlag för lekplatsen Halstret på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning. Lekplatsen byggdes under 2017-2018. Halstrets lekplats ligger trafikseparerat mitt i villastaden Norra Ängby i Bromma. Platsens karaktär präglas tydligt av äldre tall- och granvegetation som har inspirerat lekplatsens nya utformning med temat naturparkskarakär.

En stenmjölsyta sträcker sig genom gräsytan längs med pelarsalen av tallar. Med ovalen som bärande form skapas nya lekytor med klätterlek och gungor enligt temat. Lekutrustningen har i partier målats i en orange färgskala för att addera en lekfullhet och variation. En slinga av hoppstenar i betong sträcker sig fram mellan platsens träd och lekytor. Balansleken har utformats av konstnär Christer Sundström med inspiration från fossiler och skogens materialitet. Delar av konstverket togs fram tillsammans med barn från Ur- och skurförskolan Västanvind som ligger i direkt anslutning till lekplatsen.