Ekorrparken, Skansen

Topia har gjort skissförslaget för upprustningen av den välbesökta, mycket omtyckta men slitna Ekorrparken på Skansen. Målsättningen var att göra lekplatsen säker och tillgänglig, förstärka ekorrskogstemat samt tillföra sinnliga upplevelser för besökarna.

Vi föreslog nya entréer och gångvägar för att kunna ta sig runt i lekparken med rullstol på ett bättre sätt än tidigare. Stenlabyrinten sattes om för att rymma en barnrullstol mellan stenraderna. Vi hade ett fint samarbete med lektillverkaren Monstrum och Skansen för att skapa spännande och platsspecifik lekutrustning som passade in i temat och valde markmaterial som ökade tillgängligheten till alla ytor i lekparken.

Från den nya vindmöllan (en minivariant av den stora vindmöllan i anslutning till Sollidenscenen) får barnen utblick och kan åka rutschkana eller glida ner för en brandstång. Besökarna kan också klättra upp på stora ekblad under ekarna eller gömma sig i ett stort ekollon. Den platsgjutna gummiytan gör det möjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att vara med i lekmomenten. Även ljudleken i form av trianglar, labyrintspel och dricksfontän är nya tillägg som är tillgängliga för alla.

Anläggning av lekparken har skett i Skansens egen regi.

Läs mer om ekorrparken i pressen:

http://www.stockholmdirekt.se/ekorrpark

Ursprungligt blev ekorrparken ritat av K. Fogelberg.

 

Beställare: Skansen
Team: Martha Hedin, Marion Porte, Linus Fredriksson
Uppdrag: 2014-2015 programhandling