Kv. Fanfaren

Kvarteret Fanfaren är en del av bostadsområdet Stora Ursvik i Sundbyberg. Topia har ritat två bostadsgårdar och ett litet torg beläget mellan gårdarna.

En stor oval gräsmatta ligger centrerad på den större bostadsgården och kantas av planteringar av perenner. Gräs och blommor i soligt läge och ormbunkar i skugga ger en frodig karaktär. Gräsytan möjliggör ett flexibelt användande och fungerar som infiltration för stora dagvattenflöden. Längs en slingrande gångväg mellan bostadsgårdarna finns samlingsplatser av smågatsten, runda trädäck för att sola och lekytor. Befintliga träd som bevarats och berg i dagen gör att de nya konstruktionerna integreras på ett naturligt sätt i den kuperade omgivningen.

Beställare: HSB
Team: Håkan Johnsson, Marion Porte, Linus Fredriksson
Uppdrag: 2014-2015: bygglov till bygghandling