Kv Östergötland

Beställare: Stadsholmen AB
Team: Martha Hedin
Uppdrag: 2008-2009 bygghandling

Topia har varit med att ta fram handlingar för ombyggnad och restaurering av innergården till kv Östergötland. Fastigheten har högsta skyddsklass motsvarande kraven för byggnadsminnen. I och med det måste allt som rör husen och gården, från minsta renovering till större insatser, göras med stor respekt för dess värde och historia.