Kompassen Aktivitetspark

Aktivitetsparken Kompassen invid Lidingö golfbana är den största satsningen Lidingö stad hittills har gjort på en lekpark. En tidigare populär plats för lek, sport och samling hade med åren förlorat det mesta av sin utrustning och därmed sin attraktion. Ett ambitiöst arbete med medborgardialog och samarbete mellan olika förvaltningar inom kommunen, har resulterat i en ny stadsdelslekplats med många nya värden.

Platsen består av en öppen ängsmark där kullar med berg i dagen sticker upp och bildar olika rumsligheter och skapar fina utblickar. Utformningen har inspirerats av det faktum att ängen tidigare var en vattenfylld vik med uppstickande öar. Stockar, naturmaterial, sand och kojor ska föra tankarna till öde öar och skeppsbrott. De nya tillskotten av trästrukturer och lekutrustning har passats in i den böljande naturmarken. genom parken löper ett tillgängligt stråk som knyter samman lekplatsen och fotbollsplanen. De befintliga fruktträden har kompletterats med nya som också ska erbjuda skugga på en annars mycket solexponerad plats. Lysande gula detaljer gör att platsen syns från långt håll samtidigt som de passar bra in i landskapet med dess skiftande färger.

Aktivitetsparken byggdes 2013. Senare har även en hinderbana och ett utegym tillkommit på platsen vilket har ökat dess popularitet ytterligare.

 

 

Beställare: Lidingö kommun
Team: Martha Hedin, Jenny Forslund, Fredrik Hast, Hanna Chatti
Uppdrag: 2010-2014 programhandling till bygghandling