Västerås sjukhusentré och park

Entréområdet ska ge ett representativt och professionellt intryck. Grundformerna är strikta och vegetationen är fri och frodig i kontrast till det. Känslan ska vara att komma till ett helt och rent, välskött område.
Som underlag till entréområdets ombyggnad har en medborgardialog utförts på beställning av landstinget. I rapporten presenteras flera specifika önskemål som påverkar utemiljöns utformning.
Flera huvudfunktioner som behövde förbättras togs upp i medborgardialogen. Det behöver bli tydligare var entrén låg Det måste finnas möjlighet till socialt umgänge utomhus, det innefattar både att umgås i grupp och att endast observera förbipasserande. Det behövdes också platser att kunna vistas avskild. Det var viktigt att miljön känns varm och välkomnande snarare än kall och steril.
Stort fokus i vårt arbete har legat på orienterbarhet och dagvatten där dessa två har kombinerats genom ett nytt grönt gångstråk från busstorget till sjukhusentrén. De två stora parkeringarna lutar mot gångstråket och dagvattnet tas på så sätt hand i vegetationsbäddar med infiltration- och fördröjningsmagasin.
Planteringarna är gjorda med ett robust och tåligt växtmaterial som ska klara en växlande vattentillgång med både torka och stående vatten.
För att ge ett varmt intryck återkommer trädetaljer i skärmtak, inuti byggnaden samt i utrustningen utomhus. Stål och markbetongplattor gör platsen robust och hållbar. Utrustningen är tidlös i sin gestaltning med klassiska former på bänkar och cykelpollare.

Beställare: Västmanlandsläns landsting
Team: Jenny Forslund, Erik Hansén
Uppdrag: 2015-2016 programhandling till bygghandling