Lyngsåsa

Ute på Dalarö har Topia varit med och tagit fram gestaltningsprogram och vidare till gestaltningsförslag och bygghandlingsprojektering av området runt Åkerlundska villan, kallat Lyngsåsa. Där ska 13 flerfamiljshus, ritade av Brunnberg& Forshed, byggas med den klassiska Dalarövillan som förebild. Tomten är kuperad och utemiljön är uppdelad mellan mer privata tomter med uteplatser till gemensamma parkdelar. Längst ner finns pelarekplatsen som är en öppen gräsyta med sparade pelarekar där plats för aktivitet och rörelse finns. I mitten av tomten finns en mindre dagvattenpark för lugnare aktvitet med en pergola, perennplanteringar samt dagvattenränna. Nere vid vattnet finns bryggor för solbad samt båtplatser,  privat strand och en ny bastu.

Beställare: BTH Bostad
Team: Håkan Johnsson, Jenny Forslund, Erik Hansén
Uppdrag: 2012-2016 programhandling till bygghandling