Kv Cementsilon

  Topia har arbetat med koncept och gestaltning för en innergård i Uppsala. Vi tog fram tre olika koncept där den som valdes ut och sedan arbetades vidare med beskrevs så här:

In to the wild  –  Det här är växternas gård. Här får de breda ut sig och ta plats. Stora, gröna blad blandar sig med flikiga, böljande och blodröda. Växtligheten på gården tar inspiration från filmen Avatar och ger ett förvildat och frodigt intryck. Genom den böljande växtzonen slingrar sig en ränna för dagvatten med blanka stålklot i. De blänker på dagen och lyser upp på natten. Belysningen på gården ger platsen något extra kvällstid med de upplysta kloten och lysande små dioder som glimmar i mörkret. Runt på gården finns kojor att gömma sig i och hängande korgar att krypa upp i för att ta det lungt och koppla av. Lekmiljön får ett naturligt uttryck med stockar, stenar och utrustning i trä.

Den 13 november 2013 var första spadtaget för projektet som nu har fått namnet Linnéhuset.

Projektet färdigställdes under hösten 2015.

Beställare: Uppsalahem AB
Team: Håkan Johnsson, Jenny Forslund, Allan Habekost Jensen, Oskar Rendel och Katja Andersson-Teleman
Uppdrag: 2013-2014: programhandling till bygghandling