Annedal

Beställare: Byggnadsfirman Wallin AB, Byggnadsfirman Viktor Hansson, Bonnré bygg & Fastigheter AB
Team: Håkan Johnsson, Fredrik Hast
Uppdrag: 2008-2011: tävling till bygghandling

Topia har arbetat med gårdsmiljöer för tre olika byggherrar i Annedalsterrassen. Mellan Ekbacken, som är den centrala parken i Annedal,  och Åparken i norr är Brf Lönnebergaparken belägen.  Den öppna gårdsstruktur gör dessa miljöer unika i stadsdelens annars slutna kvarter.

Gårdsmiljöerna gestaltas som en förlängning och förädling av ekbackens karaktär. Marken organiseras med ett böljande system av stenrader. Den kluvna graniten återkommer också i murar och trappor. Den lite grova och landskapliga karaktären återkommer också i lekutrustning och sarger som byggs av barkade trädstammar.

På gårdarna växer rikligt med höga, vajande prydnadsgräs och prunkande ormbunkar som refererar till ekbackens känsla. Växternas färgskala är sobert vit, grå med dragning mot gul som står i
kontrast till byggnadernas svarta tegelfasader. Färgaccenter utgörs av orange solhatt och bergkörsbärsträdens spektakulära mörkrosa vårblomning.  Växterna framhäver årstidernas skiftningar och även vårlök utgör en väsentlig del av gårdsgestaltningen. Gräsmattor och trädäck blir gemensamma uppehållsytor.