Broplan

Beställare: Mölndals kommun
Team: Håkan Johnsson
Uppdrag: 2003: tävling

Utsedd för genomförande efter tävlingsförslag tillsammans med konstnär Mats Theselius. Utgångspunkten för vårt förslag är att med platsens gestaltning skapa ett andrum i det stadslandskap som är överhettat av information och uttryck. Platsen får förmedla en känsla av kontemplation och återhållsamhet. Såsom tystnaden fungerar i ett musikstycke blir detta reducerade och avskalade stadsrum en paus i stadslandskapet. Platsen blir en bakgrund och lämnar utrymme för Mölndal att framträda. Projektet har blivit uppmärksammat i både dagspress och TV till glädje för Mölndals kommun.