Framhäva byggnaden och skapa flexibla umgänges- och aktivitetsytor vid Villa Karlsro

Topia har inom stadsutvecklingsprojektet Väsby entré tagit fram ett utformningsförslag till sekelskiftsbyggnaden Villa Karlsro. Villan och trädgården har rustats upp av kommunen enligt planer från Topia och Ahrbom & Partner för att ge kommunens pensionärer en samlingslokal.