Upprustade temagårdar i Västerås

Två upprustade temabostadsgårdar står nu färdiga i Bäckby, Västerås. Topia har gestaltat gårdarna i samarbete med Urban utveckling som utfört en gedigen medborgardialog med de boende inför upprustningen. Projektet finansierades av Boverkets stöd för socioekonomiskt utsatta områden.