Nytt partnerskap med SLU!

Topia startar upp ett nytt samarbete med Insitutionen Stad och land på SLU Ultuna. Vi är glada över att kunna meddela att samarbetsprojektet ”Att skicka begrepp på resa – för att öka social rättvisa inom stadens gröna allmänningar” har blivit beviljat 448 000 kronor av Movium partnerskap. Forskningsprojektet leds av Carola Wingren.

Läs mer om projektet här:
https://www.movium.slu.se/partnerskap?article=nya-partnerskapsprojekt-beviljade-6