Ny galax av möjligheter

Efter många år i en pressad byggbransch där det gröna allmänna är under ständigt hot ser Topia ett trängande behov av att stanna upp och ifrågasätta hur aktuella stadsplaneideal faktiskt fungerar. Hur ska vi arbeta med landskapsarkitektur på 2020-talet för att stadens byggda miljö ska representera alla medborgare? Hur kan vi bli bättre på att lära av historien och vara mer varsamma inför framtida behov?

Under hösten 2019 har vi startat upp den experimentella studion Galaxen. Med Galaxen vill Topia utveckla tvärdisciplinära samarbeten och testa hur forskning och praktik inom landskapsarkitektur kan närma sig varandra.

Lekfullhet, lust och temporärt testande är några av Galaxens ledord för kunskapsgenerering. Arbetet har involverat alla Topias medarbetare med workshops som ”Topiaterapi”, ”Galaxen stadsvandring” och rollspel som ”Allmänningens dilemma”.

Välkomna att följa oss på vår expedition 2020.

God jul och gott nytt år!