LSS boende skälby

Nu är LSS boende Skälby i Upplands Bro färdigbyggd. Mer om dess tillgänglig utemiljö med skoglig karaktär här.