Kvarteret Koppången 4 är färdigbyggt

Kvarteret Koppången 4 för Einar Mattsson i Norra Djurgårdsstaden är färdigbyggt. Gården är trots det skuggiga läget frodig och dagvattnet tas hand om lokalt . Tack vore noggrant ritade detaljer och materialval blir denna lilla gård en fin miljö att vistas i.