Invigning av nytt torg och bostadsgård i Kallhäll

Nu står Termovägens nya torg och bostadsgård färdigbyggda! Topia har på beställning av Järfällahus och Tingvalla mark tagit fram gestaltningsförslag till bygghandling utifrån en gedigen medborgardialog utförd av Urban utveckling. Projektet finanserades delvis med medel från Boverkets satsning Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.